Ubezpieczenia - Dla firm

UBEZPIECZENIE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

 


UBEZPIECZENIE MAJĄTKOWE

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Ubezpieczenie od kradzieży i dewastacji

Ubezpieczenie gotówki w lokalu i transporcie

Ubezpieczenie elektronicznego sprzętu stacjonarnego

Ubezpieczenie elektronicznego sprzętu przenośnego

Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia


UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
Ubezpieczenie Autocasco (AC i KR)
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
Ubezpieczenie Assistance
Ubezpieczenie ochrony prawnej w ruchu drogowym


UBEZPIECZENIE CARGO

w transporcie lądowym
w transporcie lotniczym
w transporcie morskim
krajowe
zagraniczne


UBEZPIECZENIE TECHNICZNE

Ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano-montażowych
Ubezpieczenie maszyn od awarii
Ubezpieczenie maszyn i sprzętu budowlanego
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego


ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA

OC deliktowe
OC kontraktowe
OC za produkt
OC zawodowe
OC spedytora i przewoźnika
OC członków zarządów spółek kapitałowych


GRUPOWE UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW


UBEZPIECZENIA ROLNIKÓW

ubezpieczenie upraw
ubezpieczenie zwierząt
ubezpieczenie budynków
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej